Fremadrettet bliver diabeteskontrollerne 3 og 6 måneder afholdt af vores 2 dygtige sygeplejersker Annette og Martha

Forskning viser at sygeplejersker er bedre til at kontrollere og fastholde patienter omkring blodsukkerværdier og følge op på behandling af dem med diabetesmedicin.

De vender med os læger, når de kan være i tvivl, og vi arbejder tæt sammen omkring Jer patienter, så I får den mest optimale behandling. Som patient skal du bestille tid som du plejer.

Årskontrollerne vil fortsat være hos en af os læger.

Lægerne på Samsø