Ved akut brug for lægehjælp, kan Samsø lægehus kontaktes, man tilknyttes læge ud fra fødselsdato. Medbring dit gule sygesikringskort. Der er åbent kl. 8-16. Herefter er det vagtlæge på 70 11 31 31.

Ved receptfornyelse eller rutinetjek, samt vanlige blodprøver kontakt egen læge.