Receptpligtig ikke-vanedannende fast medicin kan i de fleste tilfælde fornyes ved fremmøde, elektronisk eller telefonisk ved sekretær.

Forny altid dine recepter på fast medicin i god tid. Senest dagen før.

Vi gør opmærksom på, at medicin ifm. behandling på sygehus eller ved speciallæge skal udskrives af behandlende læge. Dette gøres enten i forbindelse med besøg eller ved kontakt til afdelingen/speciallægen.
Først ved afslutning af forløb ved sygehus/speciallæge overgår receptfornyelse til egen læge.

Tager du fast medicin for en stabil tilstand over lange perioder anbefaler Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin at du kommer til årskontrol i forbindelse med en årlig receptfornyelse. Dette er for at sikre, at du fortsat er i behandling med rette medikament i rette dosis. Det gælder kroniske sygdomme fx antidepressiv,diabetes og ved blodtryksregulerende medicin.