Under dit ophold i Danmark har du som udlænding ret til akutte sundhedsydelser, som er nødvendige (herunder nødvendig undersøgelse og behandling hos en praktiserende læge), hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EU/EØS-land (dvs. EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz. Man skal medbringe et gyldigt blå EU-sygesikringskort.